sobota, 27 sierpnia 2016

Kościół pielgrzymkowy w Wies - Bawaria


Kościół pielgrzymkowy p.w. Biczowanego Chrystusa w Wies w Bawarii został zbudowany w 1745 roku... Wzniesiony na łagodnym wzgórzu na łące u stóp Alp... Jego architektem był Dominik Zimmermann... Kościół pielgrzymkowy zbudowany jest w stylu bawarskiego rokoko... Mogłam podziwiać wspaniałą sztukę rokoko i znaleźć czas na kontemplację i uczczenie Biczowanego Zbawiciela... Pełne uniesienia wnętrze kościoła urządzone jest z przepychem i rafinerią, bogatymi zdobieniami stiuku, przepięknymi freskami sufitowymi, malowanymi przez brata Dominika, Baptystę, nadwornego malarza bawarskiego księcia elektora... Ich tematyka to życie Chrystusa i sceny biblijne... Kościół w Wies łączy formę bazyliki i kościoła jednonawowego...  Wpisany jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO...piątek, 26 sierpnia 2016

Cerkiew grekokatolicka w Owczarach


Cerkiew p.w. Matki Bożej w Owczarach została zbudowana w XVII wieku... To jeden z najpiękniejszych obiektów drewnianej architektury łemkowskiej... Obiekt zachwyca zarówno formą jak i kolorystyką wnętrza... Jest to budowla trójdzielna, o konstrukcji zrębowej... Na szczególna uwagę zasługuje barokowy ikonostas z XVIII wieku... W nawie dwa barokowe ołtarze boczne... Ściany i dachy kryte gontem, wieże i hełm kryte blachą...  Cerkiew w 2013 roku została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.sobota, 13 sierpnia 2016

Bazylika św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie


Bazylika św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie jest cennym zabytkiem i największym kościołem w mieście... Świątynia swój obecny kształt uzyskała w XV wieku... To wspaniałe dzieło architektury gotyckiej... Mury kościoła zaczęto wznosić w 1424 roku... Wg źródeł historycznych budowlę ukończono w 1430 roku...  Warte szczególnej uwagi są: ołtarz główny - tryptyk późnogotycko-renesansowy, rzeźba św. Anny z 1500 roku, chrzcielnica z XV wieku... Wnętrze skrywa liczne dzieła sztuki i rzeźby nagrobne... Jest tutaj kilka kaplic późnogotyckich z ołtarzami renesansowymi i barokowymi... Obok świątyni stoi  niedokończona dzwonnica z lat 1477 - 1516czwartek, 11 sierpnia 2016

Klasztor Frauenchiemsee
Na bawarskim jeziorze Chiemsee  znajduje się klasztor benedyktynek...  Został założony w 782 roku przez księcia Tassilo III z rodu Karolingów... Zniszczony przez najazdy węgierskie... Zostaje odbudowany w X wieku... Obecny kościół jest pochodzenia romańskiego i stoi na fundamentach dawnej budowli Karolingów... Sklepienie jest gotyckie ale ołtarze są w stylu barokowym... W kościele odkryto romańskie freski z 860 i mają wpływy bizantyjskie... Wolnostojąca dzwonnica pochodzi z XII wieku i jest symbolem wyspy... Jest masywna, ośmioboczna a jej wieża nakryta jest cebulastą kopułą...wtorek, 9 sierpnia 2016

Kościół świętego Franciszka Salezego, Annecy


Kościół Świętego Franciszka Salezego zwany Kościołem Włochów został zbudowany w 1614 roku w Annecy jako kaplica Nawiedzenia klasztoru Wizytek... Fasada budowli wzorowana jest na kościele Gesu w Rzymie... Świątynia posiada trzy nawy... Wnętrze jest proste i bardzo jasne... Ołtarze i obrazy są w stylu barokowym... Tutaj spoczęły szczątki dwóch świętych; świętego Salezego i świętej Joanny Chantal Graves... W czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej przekształcony na koszary.... Święty Franciszek Salezy urodził się w 1567 roku a zmarł w 1622 roku... Kościół Świętego Franciszka Salezego został ponownie konsekrowany w 1923 roku i przywrócony dla społeczności włoskiej... W 1968 roku kościół został zakupiony przez miasto Annecy...