czwartek, 3 stycznia 2019

Kościół Franciszkański w Krakowie


Pierwszy kościół w tym miejscu powstał w XIII wieku... Jego fundatorem był prawdopodobnie Bolesław Wstydliwy... Ziszczony przez szwedów, odbudowany i spalony w wielkim pożarze Krakowa w 1850 roku... Odbudowany  w 1861 roku w stylu neogotyckim... Prezbiterium i transept zdobi polichromia oraz witraże wykonane wg projektu Stanisława Wyspiańskiego, wśród nich Bóg Ojciec - Stworzenie świata...

W bazylice są trzy kaplice: Matki Boskiej Bolesnej, Błogosławionej Salomei, oraz Męki Pańskiej...


Kościół Na Skałce


Kościół Na Skałce - właściwie Bazylika św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa i Męczennika została zbudowana w stylu gotyckim przez króla Kazimierza Wielkiego... Wg legendy na miejscu męczeństwa św. Stanisława...  Kościół Na Skałce pełni też rolę Panteonu Narodowego...

Po zburzeniu gotyckiego kościoła w 1732 roku wybudowano nowy w stylu późnobarokowym... Jest to bazylika trójnawowa, z monumentalnym ołtarzem w podłużnym prezbiterium... Wszystkie kaplice boczne są otwarte arkadami do nawy głównej..

Na dziedzińcu jest wspaniała  rzeźba przedstawiająca  Jana Pawła II wykonana przez prof.Czesława Dźwigaja...