sobota, 6 lipca 2019

Kościół romański - Wysocice

W niewielkiej miejscowości Wysocice znajduje się prastary kościół  zbudowany w pierwszej połowie XIII wieku... Zaliczany jest do najstarszych i najlepiej zachowanych kościołów romańskich  typu obronnego... Do naszych czasów zachował się w niemal nie zmienionej formie... Zbudowany z ciosów wapiennych na niewielkim wzniesieniu, stromo opadającym w dół... W przeszłości stanowił doskonały punkt obronny...

Kościół jest orientowany, od strony zachodniej została usytuowana wysoka wieża... Na wschodnim szczycie prezbiterium znajduje się prawdziwa romańska perełka... Jest wpisana w romboidalną niszę 
rzeźba Madonny Tronującej z Dzieciątkiem... Wykonano ja w bryle piaskowca...

Kościół świętego Mikołaja został ufundowany przez biskupa Iwo Odrowąża... Mam nadzieję wrócić do Wysocic, kiedy zostaną zakończone prace renowacyjne świątyni i odzyska swój dawny blask... 

środa, 12 czerwca 2019

Kościół drewniany w Dłużcu


W gminie Wolbrom przy drodze wojewódzkiej nr 794 znajduje się wieś Dłużec... A na niewielkim wzniesieniu, w otoczeniu drzew stoi kościół drewniany pod wezwaniem świętych Mikołaja i Wawrzyńca... Został zbudowany w 1780 roku...  Kościół ma konstrukcję zrębową, oszalowanie jest poziome i pionowe, a w narożnikach znajdują się ozdobne lizeny, zabezpieczające przed działaniem sił rozporowych... Pomimo niedzieli, świątynia była zamknięta...


piątek, 22 marca 2019

Kościół świętego Jerzego w Seelscheid

Kościół świętego Jerzego w Seelscheid został zbudowany w XIII wieku w stylu romańskim... Obecnie jest to świątynia katolicka... Niemal przez dwa wieki msze święte odprawiali tutaj: protestanci i katolicy... Wnętrze kościoła jest bardzo jasne...  Wszystkie  tutejsze rzeźby  są gotyckie i pochodzą z XIII wieku... Są cennym zabytkiem tego kościoła...


czwartek, 3 stycznia 2019

Kościół Franciszkański w Krakowie


Pierwszy kościół w tym miejscu powstał w XIII wieku... Jego fundatorem był prawdopodobnie Bolesław Wstydliwy... Ziszczony przez szwedów, odbudowany i spalony w wielkim pożarze Krakowa w 1850 roku... Odbudowany  w 1861 roku w stylu neogotyckim... Prezbiterium i transept zdobi polichromia oraz witraże wykonane wg projektu Stanisława Wyspiańskiego, wśród nich Bóg Ojciec - Stworzenie świata...

W bazylice są trzy kaplice: Matki Boskiej Bolesnej, Błogosławionej Salomei, oraz Męki Pańskiej...


Kościół Na Skałce


Kościół Na Skałce - właściwie Bazylika św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa i Męczennika została zbudowana w stylu gotyckim przez króla Kazimierza Wielkiego... Wg legendy na miejscu męczeństwa św. Stanisława...  Kościół Na Skałce pełni też rolę Panteonu Narodowego...

Po zburzeniu gotyckiego kościoła w 1732 roku wybudowano nowy w stylu późnobarokowym... Jest to bazylika trójnawowa, z monumentalnym ołtarzem w podłużnym prezbiterium... Wszystkie kaplice boczne są otwarte arkadami do nawy głównej..

Na dziedzińcu jest wspaniała  rzeźba przedstawiająca  Jana Pawła II wykonana przez prof.Czesława Dźwigaja...