poniedziałek, 25 lipca 2016

Kościół Mariacki w Krakowie


Kościół Mariacki jest jednym z najstarszych zabytków Krakowa... Jedną z niewielu budowli w Polsce, które zachowały swoją pierwotną, wczesnogotycką bryłę... Kościół Mariacki posiada status bazyliki mniejszej...  Jest świątynią budowaną  w XIV i XV wieku na ruinach poprzedniej... W 1443 roku Kraków nawiedziło trzęsienie ziemi...  Zniszczone zostało wyposażenie kościoła... Mieszczanie krakowscy postanowili odnowić świątynię i jednocześnie nadać jej nowy blask... Wynajęli artystę ze Szwabii - Wita Stwosza do wykonania ołtarza głównego... Jest to dwuwieżowa świątynia trójnawowa... Sklepienie jest głównie krzyżowo-żebrowe, jednak w kaplicach i prezbiterium jest sklepienie gwieździste...  Polichromia ścian to dzieło Jana Matejki oraz jego uczniów Stanisława Wyspiańskiego i Józefa Mehoffera...
1 komentarz: